Thermark

Hledat

Přejdi na obsah

Problemy

FAQs

Řešení problémů

Při používání značících materiálů TherMark představuje rychlost a výkon rovnováhu, která určuje, jak se materiál na povrch nataví. Pokud je nastaven příliš nízký nebo příliš vysoký výkon a/nebo příliš nízká nebo vysoká rychlost, materiál se dostatečně nenataví na povrch. Každý materiál reaguje na množství použité energie jinak. K dosažení správného nastavení pro vaši aplikaci vám doporučujeme vytvořit si zkušební vzorky značení.

1. Po provedení značení vypadají materiály velmi dobře, ale když chci povrch omýt, materiál se setře. Co dělám špatně?

Obvykle to znamená, že jste laseru nedali dost času, aby natavil materiál na povrch. Můžete laser seřídit snížením rychlosti.
Doporučujeme provádět snižování po
5%. Na kousku zkušebního materiálu si vytvořte vzorek se značením různými rychlostmi, který vám pomůže vybrat správné nastavení.

2. Při provádění značení se značící materiál olupuje. Čím je to způsobeno?

Jestliže se materiál olupuje, problém může mít jednu z uvedených příčin:

  • na povrchu může být vrstva, která zabraňuje materiálu, aby se natavil na povrch. Obvykle se s tím setkáváme u lakovaných kovů (tato vrstva se často vyskytuje na hliníku, mosazi a cínu). Jestliže si nejste jisti, zda je nebo není na povrchu lakovaná vrstva, můžete zkusit provést přímé značení (odstranění vrstvy). Potom naneste materiál TherMark a znovu označte laserem na stejném místě. Jestliže se materiál nataví, problém byl způsoben vrstvou na povrchu.


Jestliže víte, že povrch není lakovaný, problém může být způsoben zbytky čistícího prostředku.
Povrch pouze omyjte teplou vodou, abyste odstranili veškeré zbytky čistícího prostředku.

Poznámka: Pokud používáte výrobky TherMark řady LMC určené na keramiku, nikdy byste neměli používat čistící prostředky k odstranění nečistoty a oleje z povrchu.

Matný povrch keramiky způsobí, že se bude čistící prostředek usazovat v pórech a značení bude velmi obtížné.

  • Rychlost. K olupování může dojít také v případě, že bude použitý správný výkon, ale příliš vysoká rychlost. Laser nemá dostatek času, aby natavil materiál na povrch. Abyste odstranili tento problém, snižujte rychlost laseru tak dlouho, dokud nedosáhnete správného nastavení.


3. Když nanesu na povrch značící materiál a provedu značení laserem, dochází ke změně barvy značícího materiálu. Kde je chyba?

Ke změně barvy může dojít
s postříbřeným, pozlaceným a chromovým povrchem a většinou k tomu dochází, když se používají tekuté materiály TherMark přímo z lahvičky. Tekuté značící materiály obsahují silně koncentrované chemikálie a mohou na některých površích způsobit změnu barvy (zejména u povrchů z méně kvalitních materiálů). Problém je možné vyřešit přidáním malého množství lihu do značícího materiálu (denaturovaného alkoholu nebo destilované vody). Materiál můžete rychle vysušit vysoušečem vlasů, provést značení laserem a potom odstranit zbytky značícího materiálu. Pravděpodobnost, že dojde ke změně barvy, snížíte tím, že nenecháte značící materiál příliš dlouho nanesený na materiálu.

4. Po provedení značení nezůstává na povrchu žádný značící materiál.

Uvedený problém vznikne, pokud máte nastavenou příliš nízkou rychlost. Dochází vlastně k odfouknutí značícího materiálu z povrchu. Při příliš nízké rychlosti vznikne dostatek tepelné energie,která rozptýlí materiál na povrchu, ale neumožní ho natavit. V tomto případě musíte zvyšovat rychlost značení postupně o 5 %, dokud nedosáhnete přesně takového nastavení, jaké potřebujete.

5. Místo černé má značení rezavě hnědou barvu. Není to způsobenou špatnou kvalitou materiálů TherMark?

Ne, značící materiály TherMark jsou kvalitní. Hnědá nebo rezavá barva se objevuje, pokud jste aplikovali příliš mnoho tepelné energie nastavením nízké rychlosti nebo vysokého výkonu. V tomto případě jste materiál v podstatě spálili. Abyste problém odstranili, musíte zvýšit rychlost značení nebo snížit výkon laseru.

6. Značení není tak tmavé, jak bych si představoval. Mohu dosáhnout tmavšího značení nanesením silnější vrstvy materiálu?

Různé kovy mohou vytvářet poněkud rozdílné barevné odstíny při použití stejného značícího materiálu. Různé typy laserů (CO2 a vláknový) vytváří rovněž rozdílný výsledek. Silnější vrstva bude vyžadovat vyšší výkon potřebný k natavení materiálu na povrch. Nemusí se tak vždy vytvořit tmavší značení. Obecně méně znamená více: nejlepšího značení dosáhnete použitím minimálního množství značícího materiálu. Ujistěte se, že jste si zkontrolovali doporučenou tloušťku vrstvy pro váš materiál.

7. Značení není jednotné, různé části grafiky mají různý kontrast a kvalitu.

Uvedený problém se vyskytuje, pokud není vrstva materiálu nanesená na značený povrch rovnoměrně. Důležité je dobře zvládnout techniku, která vám vyhovuje, abyste byli schopni pokaždé nanést materiál rovnoměrně na celý povrch.

8. Značená grafika není ostrá, čáry jsou silnější než na obrázku. Co dělám špatně?

Častou příčinou tohoto problému je nezaostřený laser. Když je laser zaostřený, nejužší část laserového paprsku je ta část, která dopadá na povrch. Pokud laser není zaostřený, na povrch dopadá širší část paprsku. I když laser není úplně zaostřený, je stále možné provést značení. Širší paprsek však snižuje kontrast, kterého můžete dosáhnout. Abyste odstranili problém, znovu laser zaostřete. Jakmile laser zaostříte, budete muset pravděpodobně snížit výkon laseru.

9. Nastavil jsem laser dle doporučení, ale výsledek je špatný. Kde je chyba?

Tento problém může mít několik příčin:

  • Jak bylo již popsáno, špatné výsledky mohou být způsobeny nezaostřeným laserem. Viz výše.
  • Tloušťka vrstvy může mít také velký vliv na konečný výsledek. Abyste dosáhli co nejlepšího výsledku, vyzkoušejte různé tloušťky vrstvy.
  • Zkontrolujte jaký druh čočky používáte. Různé čočky s různou zaostřovací délkou budou mít v ohniskové rovině rozdílnou šíři paprsku, který vyžaduje nastavení odpovídajícího výkonu a rychlosti
  • Častou chybou je opomenutí provést správnou úpravu nastavení. Nastavení je často uváděno v procentech ale 80% výkon na 45W laseru není totéž jako 80% výkon na 30W laseru. Stejně tak 80% rychlost na laseru, který pracuje 3,5 m/s při 100% rychlosti není totéž jako 80% rychlost na laseru, který pracuje 1,5m/s při 100% rychlosti. Ujistěte se, že jste nastavili procenta tak, aby odpovídala vašemu laseru. Pamatujte si, že důležitým faktorem je absolutní výkon (W) a absolutní rychlost.
  • Operační režim je také velmi důležitý. Je nutné chápat rozdíl mezi rastrovým a vektorovým režimem a mezi kontinuálním a pulzním režimem. Více informací naleznete v Nastavení laseru10. Když značím sklo pomocí výrobků LMC, dochází k štípání skla. Jak tomu mohu zabránit?

K štípání skla dochází, pokud je povrch zahříván na vyšší teplotu než je teplota tavení a potom je rychle ochlazen na pokojovou teplotu. Tyto silné změny teploty vedou k místnímu rozpínání a smršťování a následně k praskání skla. Existují dva způsoby zahřívání povrchu skla: přenosem tepla a přímou absorbcí. Druhý způsob se vyskytuje většinou u CO2 laserů v důsledku absorpce operační vlnové délky laserů CO2. Vdůsledku toho vytváří pevnolátkové lasery jemnější značení. Vobou případech může být štípání skla minimalizováno snížením výkonu a rychlosti, tím vytvoříte vhodné podmínky pro natavení – pasta se dostatečně nahřeje, aby přilnula na povrch a pomalé laserování umožní dostatečný přenos tepla potřebný k natavení.

11. Pasta mně ztuhla. Mohu ji znovu zkapalnit?
Ano. Pastu můžete zkapalnit použitím malého množství technického lihu nebo destilované vody. Tento proces může trvat několik hodin nebo dokonce dnů v závislosti na tom, kolik pasty je v lahvičce. Je nutné si uvědomit, že čím více ředícího prostředku použijete, tím světlejší může barva být.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Home Page | Produkty | FAQs | Kontakt | Mapování stránky


Pod nabídky:


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku